Contact Us

contact information

  • 5F., No. 19, Ln. 66, Xingzhong Rd., Neihu Dist., Taipei City 114064 , Taiwan (R.O.C.)
  • ulonghan@ms34.hinet.net
  • 02-87919558

Factory information

  • No. 56, Wuquan Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248016, Taiwan (R.O.C.)
  • 02-22991998

Overseas business department

大陸投資現況
● 揚州宏運車業有限公司
● 揚州杰信電裝車用空調有限公司
● 揚州江淮宏運客車有限公司
● 揚州宏德電裝有限公司
● 揚州江淮輕型汽車有限公司

online message